DOOR OUDERS

Voor Ouders

Fijn dat U even tijd maakt om naar de website van onze eetdag te surfen. Hopelijk heeft u een keuze kunnen maken uit onze menu’s en mogen wij u dan ook van harte welkom heten op onze eetdag op zaterdag 3 februari.

We willen van deze gelegenheid dan ook graag gebruik maken om ons even aan u voor te stellen.

Wij, het oudercomité van de Stedelijke Humaniora Dilsen, vormen een enthousiaste groep ouders die ernaar willen streven om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Wij werken actief mee aan het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van onze kinderen.

Concreet betekent dit dat wij éénmaal per maand een overleg plannen met de directie. Hier informeren we elkaar over het lokale schoolgebeuren, ook wordt er samen nagedacht over bepaalde situaties die op school leven. Indien nodig zoeken we constructief naar mogelijke oplossingen. Tevens willen wij de werking van de school ondersteunen, dit zowel financiëel (sponsoring buitenlandse reizen, aankoop didactisch materiaal,…) als door hulp te bieden bij schoolactiviteiten (X-mos, proclamatie, minirock).

In samenwerking met de school organiseren wij één maal per jaar deze eetdag. De opbrengst hiervan gaat volledig en integraal terug naar de leerlingen. Zo kunnen wij de leerlingen een kleine bijdrage voorzien voor bv de Italiëreis, skireis of Parijsreis of worden er (didactische) materialen aangekocht waar alle leerlingen baat bij hebben. Wij hopen dan ook jullie massaal te mogen verwelkomen op onze eetdag.

Alvast bedankt om 3 februari in jullie agenda te noteren!

Tot dan!

Oudercomité S.H. Dilsen